Preis & Service

56,– Euro für 1–2 Personen/Tag

15,– Euro pro Kind/Tag
28
,– Euro jede weitere erwachsene Person/Tag
4
,– Euro pro Person/Tag als Kurzübernachtungszuschlag bei 1 – 3 Tagen                                                    3,- Euro pro Person/Tag als Kurzübernachtungszuschlag bei 1 – 4 Tagen

Auf Wunsch Brötchenservice
kostenloses WLan (Wireless LAN, WLAN)

Jetzt Buchen!